Tag Archives: 意外索償

專業法律支援

法律資訊包括: 刑事:警署支援(落口供及保釋),提堂,刑事辯護訴訟,求情,上訴等 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 專業法律支援 已關閉評論

意外工傷疏忽索償

市民在日常生活中真的不幸遇到意外而受傷或死亡,除了自身的保險的賠償之外,傷者又可 … Continue reading

Posted in 工傷意外索償, 工傷意外賠償, 意外疏忽賠償, 意外索償, 意外賠償 | Tagged , , , , , | 意外工傷疏忽索償 已關閉評論